Denisa Oušková

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s cévní mozkovou příhodou

Anotace:
OUŠKOVÁ, Denisa. Ošetřovatelský proces u pacienta s cévní mozkovou příhodou. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Karolína Stuchlíková. Praha. 2020. 98 s. Tématem bakalářské práce je Ošetřovatelský proces u pacienta s cévní mozkovou příhodou. Hlavním cílem je popsat a analyzovat případ konkrétního pacienta s cévní mozkovou příhodou. Teoretická …více
Abstract:
OUŠKOVÁ, Denisa. Nursing Process for Patient with Stroke. College of Nursing, o. p. s. Level Qualification: Bachelor (Bc.). Supervisor: PhDr. Karolína Stuchlíková. Prag. 2020. 98 p. The topic of this bachelor thesis is Nursing process for Patient with Stroke. The main objective is to describe and analyze the case of a particular patient with stroke. The theoretical part is focused on the characterization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Karolína Stuchlíková
  • Oponent: PhDr. Dušan Sysel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická