Markéta Vyšínová

Bakalářská práce

Znalosti studentů 3. ročníků v oboru Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář v problematice cévní mozkové příhody

The knowledge of students of the last 3rd degree in the field of paramedic and general nurse in the field of stroke
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá cévní mozkovou příhodou. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část rozebírá teoretická východiska práce, především základní anatomii mozku a cévní zásobení, druhy cévních mozkových příhod, jejich příčiny, klinické příznaky a zejména diagnostiku v přednemocniční péči a následnou léčbou. Průzkumná část se zabývá kvantitativním výzkumem. Zkoumá znalosti …více
Abstract:
This bachelor thesis deals mainly with stroke. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part discusses the theoretical basis of the work, especially the basic anatomy of the brain and vascular supply, types of strokes, their causes, clinical symptoms and especially diagnostics in pre-hospital care and subsequent treatment. The practical part deals with quantitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kristýna Faltová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vyšínová, Markéta. Znalosti studentů 3. ročníků v oboru Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář v problematice cévní mozkové příhody. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií