Bc. Andrej Černek

Bachelor's thesis

Unsupervised Time Series Anomaly Detection on Virtualisation host networks

Unsupervised Time Series Anomaly Detection on Virtualisation host networks
Abstract:
Cloud Computing poskytuje jedinečné možnosti automatizácie a redukcie administratívnych nákladov. Špeciálne okolnosti takýchto prostredí, ako je živá migrácia virtuálnych strojov, môžu sťažiť detekciu anomálií. Táto práca skúma niekoľko algoritmov na detekciu anomálií a hodnotí výhody odhadnutia miery anomálií. Teoretická časť popisuje metódy z matematického hľadiska. Praktická časť potom skúma validačné …more
Abstract:
Cloud computing provides unique automation opportunities and a reduction of administrative costs. The special circumstances of such environments, such as live virtual machine migrations, could make network anomaly detection more challenging. The thesis looks at several anomaly detection algorithms and evaluates the advantages of estimating the anomaly rate. The theoretical part describes the methods …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2021
  • Supervisor: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Milan Brož, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky