Žaneta KUBÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Strategie pro překládání terminologie v turistických brožurách

Strategies for Translating Terminology in Tourist Brochures
Abstract:
The aim of this work is to find and describe methods of translating in Czech tourist brochures translated into English and specify the quality of the English version of each brochure. The theoretical part describes the concept of terminology, introduces the standards for creating terms and explains the concept of translation. Practical part focuses on strategies of translating that are used in the …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zjistit a popsat jednotlivé metody překládání českých turistických brožur přeložených do anglického jazyka a určit kvalitu překladu anglických verzí jednotlivých brožur. Teoretická část popisuje pojetí terminologie, seznamuje se zásadami vytváření termínů a popisuje koncept překládání. Praktická část se zaměřuje na strategie překládání, které jsou využívány v turistických …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011
Identifikátor: 19550

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Katarína Nemčoková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÍČKOVÁ, Žaneta. Strategie pro překládání terminologie v turistických brožurách. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe