Bc. Lucie Michalcová

Bakalářská práce

Asimilace železa patogenní kvasinkou Candida albicans

Iron Acquisition by Pathogenic Yeast \kur{Candida albicans}
Anotace:
Tato práce se věnuje asimilaci železa patogenní kvasinkou Candida albicans. Zabývá se obecným popisem kvasinky, jakými mechanizmy může kvasinka získávat železo z okolí a jakými mechanizmy jej sama zpracovává. V praktické části je pak popsán postup přípravy směsných kultur s bakterií Pseudomonas aeruginosa.
Abstract:
This Bachelor thesis deals with assimilation of iron by the pathogenic yeast Candida albicans. It deals with general description of the yeast, and with the mechanisms used by the yeast to acquire iron from its environment, as well as with the mechanisms of iron utilisation in Candida. The practical part of this thesis describes preparation of mixed cultures of Candida albicans with Pseudomonas aeruginosa …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Michalcová, Lucie. Asimilace železa patogenní kvasinkou Candida albicans. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická