Mgr. Šárka Dřímalová

Bachelor's thesis

Dávky státní sociální podpory

Benefits of State Social Assistance
Abstract:
Tématem této bakalářské práce jsou „Dávky státní sociální podpory“. Práce obsahuje vymezení státní sociální podpory jako součásti sociálního zabezpečení v České republice. Dále jsou zde vymezeny základní pojmy, které jsou pro státní sociální podporu důležité. Největší pozornost je věnována jednotlivým dávkám a jejich rozboru. V současné době jsou ze systému státní sociální podpory poskytovány dávky …more
Abstract:
The subject of this bachelor's thesis is „Benefits of state social assistance“. Part of the thesis focuses onto definition of the state social assistance as well as onto explanation of basic concepts that are important for the state social security in the Czech Republic. The main attention is devoted to the individual benefits and their analysis. The system of the state social assistance provides currently …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2013
  • Supervisor: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Reader: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta