Mgr. Šárka Dřímalová

Bakalářská práce

Dávky státní sociální podpory

Benefits of State Social Assistance
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou „Dávky státní sociální podpory“. Práce obsahuje vymezení státní sociální podpory jako součásti sociálního zabezpečení v České republice. Dále jsou zde vymezeny základní pojmy, které jsou pro státní sociální podporu důležité. Největší pozornost je věnována jednotlivým dávkám a jejich rozboru. V současné době jsou ze systému státní sociální podpory poskytovány dávky …více
Abstract:
The subject of this bachelor's thesis is „Benefits of state social assistance“. Part of the thesis focuses onto definition of the state social assistance as well as onto explanation of basic concepts that are important for the state social security in the Czech Republic. The main attention is devoted to the individual benefits and their analysis. The system of the state social assistance provides currently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta