Bc. Jan Novák

Bachelor's thesis

Romové v Brně v letech 1945-1955

Roma people in Brno 1945-1955
Abstract:
Tato bakalářská práce zkoumá podoby soužití Romů s majoritní populací v Brně v letech 1945 – 1955. Soužití je sledováno ve třech rovinách – v rovině spolupráce, neutrality a konfliktu. Po roce 1948 je soužití Romů s majoritou zkoumáno především na území III. a VIII. Obvodní rady a III. Obvodního národního výboru, kde lze předpokládat poměrně intenzivní vztah mezi majoritou a minoritou.
Abstract:
This bachelor thesis examines the ways of coexistence between Roma people and majority population in Brno in the years 1945 – 1955. The coexistence is studied in three lines – cooperation, neutrality and conflict. After the year 1948 the coexistence is examined particularly in the area of the III. and the VIII. District Councils and of the III. District National Council, where existence of relatively …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2017
  • Supervisor: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta