Petra Hyková

Bakalářská práce

Zápisník alkoholičky: kvalitativní analýza blogu o zkušenosti se závislostí na alkoholu z pohledu ženy

Diary of an alcoholic: A qualitative analysis of the blog about alcohol addiction experience from the perspective of a woman
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou ženské závislosti na alkoholu. Cílem práce bylo hlouběji prozkoumat individuální případ závislosti na alkoholu pomocí metody zakotvené teorie a potažmo tak přiblížit možná témata objevující se v případě ženské závislosti na alkoholu, která by potenciálně byla vztažná na širší okruh závislé ženské populace. Textovou analýzou prošel blog Zápisník alkoholičky a rozhovor …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of female alcohol addiction. The aim of the thesis was to further explore the individual case of alcohol dependence using the grounded theory method and thus to approach possible topics emerging from the case of female alcohol dependence that could potentially be related to a wider range of addicted female population. Blog posts from The Notebook of an Alcoholic and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta