Bc. Petr Baťa

Diplomová práce

Výzkum představ účinků alkoholu a závislosti na alkoholu u žáků základní školy

The research of ideas of alcohol effects and alcohol addiction among elementary school pupils
Anotace:
Diplomová práce se zabývá žákovskými představami o účincích alkoholu a závislosti na alkoholu. Teoretická část vymezuje dětská pojetí, včetně souvisejících pojmů – prekoncept, miskoncept. Dále se zabývá charakteristikou alkoholu a závislosti na alkoholu. Praktická část představuje provedený akční výzkum. Výzkumu se účastnilo celkem 20 žáků základní školy v okrese Brno - město. Prostřednictvím rozhovorů …více
Abstract:
The diploma thesis "The research of ideas of alcohol effects and alcohol addiction among elementary school pupils" deals with pupils ideas of alcohol effects and addiction. Theoretical parts defines children´s conceptions, including related concepts - preconcept, misconcept. It further deals with alcohol characteristic and alcohol addiction. Practical part represents an executed action research. 20 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Krása, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta