Bc. Georgy Golikov

Bakalářská práce

Vliv a dopady globální ekonomiky na malé a střední podniky v České republice

The Influence and Impact on the Global Economy on Small and Medium Enterprises in the Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je určit dopady globální ekonomiky na malé a střední podniky v České republice. Práce je zaměřená na výzkum chování konkretního podniku po dobu Velké recese, konkrétně v letech 2006 - 2010. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, včetně a deskripce ukazatelů aplikovaných na konkretní podnik v navazující části. Praktická …více
Abstract:
The aim of the thesis is to determine the impact of the global economy on small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. The work is focused on research into the behavior of a particular company during the Great Recession, particularly in the years 2006 - 2010. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains basic concepts, including a description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Lenka Říhová
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní