Bc. Silvie Šťastná

Diplomová práce

Marketingová strategie pro vstup na zahraniční trh s inovovaným výrobkem

Marketing strategy for entering foreign market with innovated product
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na navržení vhodné marketingové strategie pro vstup na zahraniční trh s inovovaným výrobkem společnosti GUMOTEX, a.s. V teoretické části práce jsou na základě odborných pramenů stručně popsány obecné pojmy z oblasti marketingu, mezinárodního obchodu a strategických analýz. Analytickou část pak tvoří popis současného stavu podniku, analýzy amerického trhu i vnějšího prostředí …více
Abstract:
This thesis focuses on designing an appropriate marketing strategy for entering a foreign market with an innovative product of GUMOTEX, a.s. The theoretical part of the thesis briefly describes the general concepts of marketing, international trade and strategic analyses on the basis of expert sources. The analytical part consists of a description of the current state of the company, analysis of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.
  • Oponent: Ing. Jitka Veselá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING