Diana Sehnoutková

Master's thesis

Možnosti osobní přepravy v relaci Praha - Brno

Possibilities of public passenger transport in relation Prague - Brno
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou možností osobní přepravy mezi dvěma největšími českými městy, Prahou a Brnem. V práci najdeme jak teoretickou, tak praktickou část. Teoretická část obsahuje základní pojmy týkající se dopravy, je zde blíže popsána letecká, železniční, silniční a vodní doprava s větším zaměřením na dopravu železniční, a to konkrétně na železniční balíčky a plánované vysokorychlostní …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of the possibility of personal transport between Prague and Brno, the two largest Czech cities. We can find two parts in the thesis, theoretical and practical. The theoretical part contains the explanation of basic terms related to transport. There is also the description of the air travel, railway, road and water transport. The greatest emphasis belongs to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2019
  • Supervisor: Michal Mervart
  • Reader: Dominika Vodičková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78460