Lenka NELEŠOVSKÁ

Bakalářská práce

Služby Střediska volného času - TYMY z pohledu klientů středního a staršího školního věku

The TYMY Leisure-Time Centre services from the perspective of a specific group of clients: the middle-school pupils and high-school pupils
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce je tvořena třemi hlavními tématy: vymezením klíčových pojmů z oblasti problematiky volného času, charakteristikou středisek volného času a náplní volného času dětí. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na Středisko volného času, příspěvkovou organizaci v Holešově - TYMY. Pomocí kvantitativního výzkumu se snaží zmapovat u dětí středního a staršího školního věku …více
Abstract:
The theoretical part of the bachelor´s thesis consists of three main areas: defining the key concepts of the leisure time issue; characterising leisure-time centres; and ways in which children spend their leisure time. The practical part of the thesis focuses on the leisure-time centre in question: the TYMY allowance organization in Holešov. With the help of quantitative research, the thesis aims at …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011
Identifikátor: 19452

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavla Andrysová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NELEŠOVSKÁ, Lenka. Služby Střediska volného času - TYMY z pohledu klientů středního a staršího školního věku. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe