Mgr. Aneta Coufalová

Diplomová práce

Analýza vztahů a souvislostí mezi vybranými aspekty rodinného prostředí a úzkostlivostí dětí středního školního věku

Analysis of causal relationships between selected aspects of the family environment and trait anxiety of middle school-age children
Anotace:
Cílem výzkumu, který má těžiště v kvantitativní metodologii, je analýza vztahů a souvislostí mezi vybranými aspekty rodinného prostředí a úzkostlivostí dětí středního školního věku. Důraz je kladen na subjektivní percepci aspektů rodinného prostředí samotnými dětmi. V rámci výzkumného šetření byl sledován i vztah mezi úzkostlivostí a objektivními charakteristikami rodinného prostředí, jako možnými …více
Abstract:
The purpose of this research grounded in quantitative methodology is the analysis of causal relationships and correlations between selected features of the family environment and trait anxiety exhibited by middle school age children. Much emphasis is placed on subjective perceptions of the family environment by the children themselves. Besides the main objective, this paper embraces other subsidiary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta