Monika SVÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Kvalita života osoby s chronickým duševním onemocněním v kombinaci s LMP

The quality of life of person suffers with chronic mental illness in combination with mild mental retardation.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá pojetím kvality života osoby s chronickým duševním onemocněním v kombinaci s lehkou mentální retardací v domově pro osoby se zdravotním postižením. Jak velký vliv má na konkrétní osobu kvalita života ve více směrech, konkrétně v oblasti sociálních vztahů, volnočasových aktivit, v péči sám o sebe či o své zdraví. Jak uživatel vnímá pobyt v zařízení, jestli je pro něj …více
Abstract:
This thesis is concerned with concept of quality of life for people with chronic mental illness in combination with mental retardation in a home for people with disabilities. How much influence has quality of life in more direction to concrete person, specifically in social relationships, leisure activities, in the care of herself and about her health. How the user perceives the stay in facility, if …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVÁČKOVÁ, Monika. Kvalita života osoby s chronickým duševním onemocněním v kombinaci s LMP. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta