Bc. Jana Honová

Diplomová práce

Pracovní listy pro předmět Kosmetika v oboru Kosmetické služby

Worksheets for the subject Cosmetics in subject field Cosmetics services
Anotace:
Cílem diplomové je tvorba pracovních listů pro předmět Kosmetika v oboru Kosmetické služby. Kvalitní pracovní listy by mohly pomoci k dosažení vyšší úrovně výstupů požadovaných v RVP pro obor vzdělání Kosmetické služby. V teoretické části je stručný přehled vytváření učebních textů a pracovních listů. Tyto poznatky budou sloužit jako podkladové materiály pro tvorbu pracovních listů, které by si chtěl …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to create worksheets for the subject Cosmetic in the field of Cosmetic services. Quality worksheets could help to achieve higher output levels required in Framework Education Programme in the field of Cosmetics services. The theoretical part contains a brief overview of creating textbooks and worksheets. It served as a basis for creating worksheets by teachers themselves …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Eva Trnová, PhD.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta