Bc. Michaela Martinová

Master's thesis

Women Figures in Caribbean and British Setting: Comparison of Two Periods(19th and 20th Centuries)

Women Figures in Caribbean and British Setting: Comparison of Two Periods(19th and 20th Centuries)
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje srovnání postavení ženy v britské a karibské společnosti. Zaměřuje se především na vývoj ženské role od devatenáctého do dvacátého století v těchto dvou částech Britského impéria. Pro ilustraci daného problému používá ženské postavy z následujících čtyř románů: Širé Sargasové moře od Jean Rhysové a Lucy od Jamaicy Kincaidové zastupují karibskou literaturu; z britských …more
Abstract:
This master’s diploma thesis is devoted to the comparison of the women’s position in the British and Caribbean societies, focusing specifically on the development of the women’s role from the nineteenth to the twentieth century in these two parts of the British Empire. To illustrate this development on concrete cases, it analyses female characters from the four following novels: Jean Rhys’s Wide Sargasso …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta