Bc. Michaela Martinová

Master's thesis

Women Figures in Caribbean and British Setting: Comparison of Two Periods(19th and 20th Centuries)

Women Figures in Caribbean and British Setting: Comparison of Two Periods(19th and 20th Centuries)
Anotácia:
Tato diplomová práce se věnuje srovnání postavení ženy v britské a karibské společnosti. Zaměřuje se především na vývoj ženské role od devatenáctého do dvacátého století v těchto dvou částech Britského impéria. Pro ilustraci daného problému používá ženské postavy z následujících čtyř románů: Širé Sargasové moře od Jean Rhysové a Lucy od Jamaicy Kincaidové zastupují karibskou literaturu; z britských …viac
Abstract:
This master’s diploma thesis is devoted to the comparison of the women’s position in the British and Caribbean societies, focusing specifically on the development of the women’s role from the nineteenth to the twentieth century in these two parts of the British Empire. To illustrate this development on concrete cases, it analyses female characters from the four following novels: Jean Rhys’s Wide Sargasso …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedúci: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta