Bc. Tomáš Leixner

Master's thesis

Marketingová komunikace a mediální mix vybrané sportovní akce

Marketing communication and media mix of selected sport event
Abstract:
Diplomová práce mapuje sportovní marketing jakožto svébytnou a samostatnou disciplínu marketingové komunikace a popisuje ji jako pestrou a inovativní oblast se specifickým přístupem. Praktická část analyzuje komunikační nástroje Jizerské 50, nejvýznamnější zimní sportovní akce určené jak profesionálním sportovcům, tak i rekreačním amatérským sportovcům, a zároveň navrhuje další možné cesty, jak komunikaci …more
Abstract:
This thesis maps the sports marketing as independent discipline of marketing communication and describes it as a diverse and innovative area with specific approach. The practical part analyzes communication tools of Jizerská 50, largest winter sports event in the Czech Republic for both professional athletes as well as recreational and amateur athletes, and also suggests new possible ways of communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 11. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Reader: Mgr. Miloslava Kykalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication