Kateřina Mašková

Diplomová práce

STAV TĚLESNÉHO SLOŽENÍ U STUDENTŮ A STUDENTEK 1. ROČNÍKU FTK UP NA ZÁKLADĚ METODY BIOELEKTRICKÉ IMPEDANCE

Status of body composition of male and female 1 st FTK UP years on the according toBIA
Anotace:
V této diplomové práci se prostřednictvím přístroje In Body 720 a Tanita BC-418MA šetřilo tělesné složení studentů a studentek 1. ročníku Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci pomocí bioelektrické impedanční analýzy. Byly sledovány parametry tělesného složení, segmentální analýza tuku a svalové frakce, odhad celkové, extracelulární a intracelulární vody, která je součástí tukuprosté hmoty. Tyto parametry …více
Abstract:
In this thesis, body composition in male and female first year students of Faculty of Physical Culture UP Olomouc was examined using bioelectrical impedance analysis with the In Body 720 and Tanita BC?418MA devices. The parameters of body composition, segmental analysis of fat and segmental analysis of muscles, estimate of the extracellular and intracellular water, which is part of fat free mass, were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2009
  • Vedoucí: Miroslava Přidalová
  • Oponent: Iva Dostálová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.