Jana Škodová

Bakalářská práce

Skauti ve třetím odboji: jejich účast v pokusech o ozbrojená povstání

Scouts in the third resistance: their participation in the experiments on the armed uprising
Anotace:
Tato práce je věnována skautům, kteří se podíleli na pokusech o ozbrojené převraty ve 40. a 50. letech 20. století. Dozvídáme se v ní o osudech několika odvážných skautů a skautek, kteří se nezalekli hrozby smrti či těžkých žalářů a odhodlaně se po únorovém převratu roku 1948 postavili proti komunistickému režimu, aby bránili svou víru v demokracii a svobodu. Často pak skončili na dlouhá léta ve vězení …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the scouts who participated in the attempts of the political upheavels in the 1940s and 1950s. We learn about zhe fate of a few brave scouts and girl scouts, who were not afraid of death threat or imprisonment. After the communist coup in 1948, they decided opposed the communist regime and defend their belief in democracy and freedom. Very often they ended up for a long …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Václav Veber

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škodová, Jana. Skauti ve třetím odboji: jejich účast v pokusech o ozbrojená povstání. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická