Theses 

Socializace dítěte do role žáka – Bc. Michaela Fialová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Fialová

Diplomová práce

Socializace dítěte do role žáka

Child's socialization into the role of pupil

Anotace: Magisterská diplomová práce se zabývá tématem socializace dítěte do role žáka mateřské školy. V rámci socializace jsou zkoumány zejména role dětí v jednotlivých skupinách a procesy s nimi související. Hlavním cílem práce je popsat méně probádané poznatky v oblasti socializace dětí do role žáka, zejména do role ve skupině. Hlavními zkoumanými faktory jsou role dětí, strategie vyjednávání a pravidla. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická a vymezuje základní pojmy, mezi které náleží předškolní věk, hra a socializace. Druhá část je zaměřená empiricky, uvádí výsledky výzkumného pozorování a zároveň odpovídá na výzkumné otázky.

Abstract: The diploma thesis deals with a child's socialization into the role of pupil kindergarten. Within socialization they are examined in particular the role of children in each group and the processes related to them. The main goal is to describe the less explored knowledge in the socialization of children into the role of the pupil, especially in the role in the group. The main factors are the role of children, negotiating strategies and rules. The thesis consists of two parts. The first part is theoretical and defines basic concepts which belong among preschool age, playing and socialization. The second part is focused empirically, presents the results of research and observation while addressing research questions.

Klíčová slova: Předškolní věk, mateřská škola, hra, socializace, vrstevnické prostředí, role dítěte, komunikace, strategie vyjednávání, pravidla Preschool age, kindergarten, play school, socialization, peer environment, role of the child, communication, negotiation strategy, rules

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 23:04, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz