Bc. Júlia Kapustová

Bakalářská práce

Finanční analýza firmy Doprastav a.s.

Financial analysis of the Company Doprastav a.s.
Anotace:
Cieľom tejto bakalárskej práce je zostavenie finančnej analýzy stavebnej firmy Doprastav a.s. Prvá kapitola zahrňuje charakteristiku a postup finančnej analýzy. Druhá obsahuje krátke oboznámenie sa s firmou Doprastav a.s a jej podnikateľskými aktivitami. Tretia kapitola obsahuje aplikáciu vybraných ukazovateľov finančnej analýzy pre firmu Doprastav a.s. V štvrtej a zároveň aj poslednej časti sú zhrnuté …více
Abstract:
The aim of this thesis is the compilation of financial analysis, of construction company Doprastav a.s. The first chapter includes a description and practice of financial analysis. The second contains a brief introduction with Doprastav a. s company and its business activities. The third chapter contains an application of selected indicators of financial analysis for business of Doprastav a.s. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kapustová, Júlia. Finanční analýza firmy Doprastav a.s.. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika