Mgr. Kristýna Ruibarová

Diplomová práce

Životní styl žáků 5. ročníků ZŠ v Jihomoravském kraji

The lifestyle of fifth grade primary school pupils in the South Moravian Region
Anotace:
Životní styl je klíčovým pojmem diplomové práce, která popisuje vybrané determinanty způsobu života a jejich působení na zdraví člověka. Teoretická část diplomové práce shrnuje poznatky z jednotlivých oblastí provázaných s životním stylem, jako je výživa, pohybová aktivita, onemocnění související s daným způsobem života a rizikové chování. Současně poskytuje informace o studiích zabývajících se některými …více
Abstract:
Lifestyle is the key concept of the thesis that regards partial determinants way of life and finds their affecting on human health. Theoretical part of the thesis summarizing knowledge from different areas connected with lifestyle, such as nutrition, physical activity, diseases related to the way of life and risky behaviour. Simultaneously provides information about studies dealing with any partial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta