Klára Růžičková

Bakalářská práce

Životní prostředí Zlínského kraje - Vývoj kvality ovzduší

Environment in Zlin Region, Air Quality Development
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzování vývoje kvality ovzduší ve Zlínském kraji, zejména pak v letech 2010 - 2015. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou krátce charakterizovány základní pojmy a legislativa týkající se znečištění ovzduší. V praktické části jsou uvedeny výstupy práce z kvantitativní analýzy naměřených škodlivin v období 2010 - 2015. Dále …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine the development of air quality in the Zlín region, especially in the years 2010-2015. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part briefly characterized the basic concepts and laws related to air pollution. In practical parts are the outputs of work from quantitative analysis of measured pollutants in the period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Pavel Mauer

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Růžičková, Klára. Životní prostředí Zlínského kraje - Vývoj kvality ovzduší. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe