Theses 

Řízení modelu výtahu pomocí PLC – Bc. Antonín Moravec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / odbor:
Electrical Engineering and Informatics / Process Control

Bc. Antonín Moravec

Master's thesis

Řízení modelu výtahu pomocí PLC

Control of elevator model using PLC

Anotácia: Práce je věnována funkčnímu modelu výtahu pro obsluhu čtyř pater se sběrným řízením, který byl realizován s řízením pomocí mikroprocesoru Atmel ATmega, programovaným v prostředí Bascom AVR, nebo řízený za pomocí PLC Siemens řady S-1200 s HMI panelem, programovaným v prostředí Siemens TiaPortal. Součástí práce je stručná rešerše týkající se výtahové techniky, popis problematiky řízení pomocí PLC a možností programování PLC.

Abstract: The thesis is devoted to a functional elevator model for the operation of four floors with a collection control, which is executed with Atmel ATmega microprocessor control, programmed in Bascom AVR or controlled by the Siemens S-1200 PLC with HMI panel, programmed in Siemens TiaPortal. Part of the thesis is a brief research on elevator technology, a description of PLC control issues and the possibility of PLC programming.

Kľúčové slová: PLC, ATmega, TiaPortal, výtahová technika, model výtahu

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2017
  • Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Libor Kupka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32185 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jak správně citovat práci

Moravec, Antonín. Řízení modelu výtahu pomocí PLC. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 4. 2019 10:03, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz