Bc. Lenka Chudobová, DiS.

Diplomová práce

Nutriční podpora u seniorů v institucionalizované péči

Nutrition Assistance for the Elderly Receiving Institutional Care
Anotace:
Souhrn: Diplomová práce je zaměřena na problematiku nutriční podpory u seniorů v institucionalizované péči. Hodnotí efektivitu nutričních intervencí u klientů Domova pro seniory Nopova v Brně se zohledněním věku, pohlaví, komorbidity, aktivity a sebepéče (dle ADL) a mentální kondice (dle MMSE). Dále zjišťuje úroveň implementace standardu nutriční péče. Práce je zaměřena na analýzu výsledků získaných …více
Abstract:
Summary: The thesis is focused on nutritional support of senior citizens in institutionalized care. It evaluates the effectiveness of nutritional interventions for clients of the Nopova Retirement Home (Domov pro seniory Nopova) in Brno, taking into account age, gender, comorbidity, activity and self-care (according to ADL), and mental condition (according to MMSE). Furthermore, it determines the level …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii