Jana Koňariková

Diplomová práce

Studium magnetických interakcí komplexních sloučenin železa s magnetickými nanočásticemi oxidů železa

The study of magnetic interactions of complex compounds of iron with magnetic iron oxide nanoparticles
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací komplexních sloučenin železa a popisem jejich interakce s magnetickými nanokrystaly. Byla použita široká škála experimentálních technik. Jako modelové molekulární sloučeniny byly použity komplexní sloučeniny železa s oxalátovým můstkovým ligandem a jako vhodný magnetický nanokrystalický materiál byly využity nanočástice magnetitu připravené reakcí …více
Abstract:
Diploma work deals with the preparation and characterization of iron complexes and a description of their interactions with magnetic nanocrystals. Experimental techniques were used in wide range. Iron complexes with the oxalate bridged ligand were used as a molecular model compounds and as a suitable magnetic nanocrystalline materials have been used magnetite nanoparticles prepared by the reaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
 • Vedoucí: Radek Zbořil
 • Oponent: Zdeněk Šindelář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 5. 2010 dostupné: světu
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ky191j ky191j/2
29. 5. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Nejezchleba, O.
19. 6. 2010
Nejezchleba, O.
19. 6. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.