Martin Brodanský

Diplomová práce

Komparacia inštitutu minimalnej mzdy v krajinách V4 v rokoch 1993-2017

Komparacia inštitutu minimalnej mzdy v krajinách V4 v rokoch 1993-201
Anotace:
Která země ze zemí Visegrádské čtyřky má nejlepší hospodářskou politiku týkající se minimální mzdy? V diplomové práci analyzuji vývoj minimální mzdy v zemích V4 během let 1993-2017. První hypotézou je, že v zemích V4 se minimální mzda zvyšuje v obdobích, kdy je v zemích nízká míra nezaměstnanosti a naopak snižuje nebo stagnuje během období, kdy se země potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti. Druhou …více
Abstract:
Which country of the Visegrad group has the best economic policy regarding the minimum wage? In this diploma thesis I analyze the development of minimum wage in the V4 countries from 1993 to 2017. The first hypothesis is that in the V4 countries the minimum wage increases in periods when there is a low unemployment rate and on the other hand decreases or stagnates during the period when the countries …více
Abstract:
Ktorá krajina z krajín Vyšehradskej štvorky má najlepšiu hospodársku politiku týkajúcu sa minimálnej mzdy? V diplomovej práci analyzujem vývoj minimálnej mzdy v krajinách V4 počas rokov 1993-2017. Prvou hypotézou je, že v krajinách V4 sa minimálna mzda zvyšuje v obdobiach, kedy je v krajinách nízka miera nezamestnanosti a naopak znižuje alebo stagnuje počas období, kedy krajiny zápasia s vysokou mierou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Vojtěch Krebs
  • Oponent: Magdalena Kotýnková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73687