Theses 

Rodina s dítětem s mozkovou obrnou – Bc. Andrea Zajícová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Andrea Zajícová

Bakalářská práce

Rodina s dítětem s mozkovou obrnou

Family with a child with cerebral palsy

Anotace: Bakalářská práce „Rodina s dítětem s mozkovou obrnou“ je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá mozkovou obrnou, příčinami jejího vzniku, charakteristikou jednotlivých forem obrny, předpokládaným vývojem jednotlivých forem, přidruženými vadami, které mohou mozkovou obrnu provázet a metodami léčby. Druhá kapitola definuje rodinu s dítětem s postižením a jsou v ní popsány jednotlivé fáze, kterými tato rodina prochází. Zabývá se také jednotlivými oblastmi, do kterých narození postiženého dítěte zasáhne. Třetí kapitola obsahuje výzkum, který byl prováděn v jednotlivých rodinách a jeho výsledky. Výzkum byl zaměřen na porovnání jednotlivých přístupů rodiny v oblastech výchovy a péče o dítě s mozkovou obrnou.

Abstract: This thesis entitled “The Family and the child with cerebral palsy“ is divided into three chapters. The first one focuses on the cerebral palsy as such, its causes, characteristics of specifics forms, presumed development of those forms, and other disabilities connected with cerebral palsy and its treatment. The second chapter defines the family with disabled child and describes specific stages of their life. It presents also various areas of their life affected by child’s impairment. The third chapter presents the survey made among several families and its results. This survey tried to compare specific approaches of those families to the education and specific child care.

Klíčová slova: mozková obrna, kombinované postižení, rodina, cerebral palsy, multiple impairment, family

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 19:56, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz