Bc. Andrea Zajícová

Bakalářská práce

Rodina s dítětem s mozkovou obrnou

Family with a child with cerebral palsy
Anotace:
Bakalářská práce „Rodina s dítětem s mozkovou obrnou“ je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá mozkovou obrnou, příčinami jejího vzniku, charakteristikou jednotlivých forem obrny, předpokládaným vývojem jednotlivých forem, přidruženými vadami, které mohou mozkovou obrnu provázet a metodami léčby. Druhá kapitola definuje rodinu s dítětem s postižením a jsou v ní popsány jednotlivé fáze …více
Abstract:
This thesis entitled “The Family and the child with cerebral palsy“ is divided into three chapters. The first one focuses on the cerebral palsy as such, its causes, characteristics of specifics forms, presumed development of those forms, and other disabilities connected with cerebral palsy and its treatment. The second chapter defines the family with disabled child and describes specific stages of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika