Bc. Milan Fišr

Bakalářská práce

Zatraktivnění přestupů z železniční dopravy ve Vrbně pod Pradědem

How to make the Transfers from the Rail Transport more Attractive in Vrbno pod Pradedem
Anotace:
Práce se zabývá zatraktivněním přestupů z železniční osobní dopravy ve Vrbně pod Pradědem, provedením analýzy současného stavu a nastolením možného řešení problematických bodů. Mezi navrhovaným řešením je prodloužení železniční tratě, vybudování přestupního uzlu na veřejnou linkovou autobusovou dopravu a lanovou dráhu ve Vrbně pod Pradědem a vytvoření přestupních vazeb v železniční stanici Milotice …více
Abstract:
This thesis deals with better transfer option from the railway to passenger transportin Vrbno pod Pradedem. This issue would be handled according to current state and to find the solution of the problematic points which we have got from the analysis. One of the solution is the extension of one of the railway and build a new transfer-spot to city bus line transport and lift track in Vrbno pod Pradedem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fišr, Milan. Zatraktivnění přestupů z železniční dopravy ve Vrbně pod Pradědem . Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů