Lukáš Mládek

Bakalářská práce

Tvorba grafikonu vlakové dopravy na konkrétní výluku provozu části trati

Design of Subway Graphic Timetable for a Specific Track Section Closure
Anotace:
Práce si klade za cíl sestavit výlukový GVD pro zadanou výluku na trase C a seznámit autora s technickými a technologickými postupy. Tyto postupy budou následně praktikovány pro určení potřebného rozsahu výluky provozovaných úseků trati. GVD bude tvořen pro pracovní prázdninový den dle nové koncepce GVD pro prázdninový pracovní den.
Abstract:
The aim of this thesis is to propose the layout of the traffic schedule for the given section closure on the Line C and to familiarize the author with the technical and technological procedures. Such procedures shall eventually be used to determine the required scale of the section closure on the operating sections of the track. The layout of the traffic schedule will be created for a working day during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mládek, Lukáš. Tvorba grafikonu vlakové dopravy na konkrétní výluku provozu části trati. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera