Bc. Barbora Baláková

Bachelor's thesis

Postoje studentů oboru Veřejná politika a lidské zdroje Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity k praktickému vzdělávání v rámci školy

Stance of students from Public policy and human resources at Faculty of social studies on Masaryk university about practical eduacation in the course of study
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o postojích studentů oboru Veřejná politika a lidské zdroje k praktickému vzdělávání v průběhu studia. Cílem práce je zjistit, jaký postoj zaujímají studenti ke stážím v průběhu studia. Tyto stáže probíhají v oblasti personalistiky a lidských zdrojů. Práce je rozdělena na tři části. Teoretická část se zabývá především postojem a praktickým vzděláváním. Metodologická …more
Abstract:
This thesis deals with the stances of students majoring Public policy and human resources about practical education in the course of study. The aim is to find out what stance do students occupy in connections with internships in the course of study. The internships take place in the field of human resources. The thesis consists of three parts. The theoretical part focuses mainly on stance and practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tereza Pospíšilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources