Mgr. Marián Hlavna, Ph.D.

Bakalářská práce

Metody detekce protein-proteinových interakcí ve studiu telomer

Methods for detection of protein-protein interactions in telomere studies
Anotace:
Telomery jsou nukleoproteinové komplexy představující konec chromozomu, mají řadu funkcí, především chrání chromozomy před jejich fúzí a nukleázovou degradací a podílejí se na řízení buněčného cyklu. Jejich délka, struktura a funkce je striktně regulovaná množstvím telomer-asociovaných proteinů včetně telomerázy, jen některé z nich byly dosud popsány a přesný způsob regulace telomer není znám. Jedním …více
Abstract:
Telomeres are nucleoprotein complexes at the very end of chromosomes and have several important functions.They protect chromosome from end-to-end fusion and from nuclease degradation and they are also involved in cell cycle regulation. Their lenght, architecture and functions are tightly regulated by telomere asociated proteins, including telomerase enzyme. Till nowadays, only a few of theme were charakterizied …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Milan Kuchař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta