Iva ŠAFAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o dutinu ústní u hospitalizovaných pacientů

Nursing care of the oral cavity in hospitalized patients
Anotace:
Bakalářská práce na téma Ošetřovatelská péče o dutinu ústní u hospitalizovaných pacientů se zabývá problematikou ošetřovatelské péče u pacientů s různým stupněm soběstačnosti. Cílem práce bylo zjistit způsob realizace ošetřovatelské péče o dutinu ústní u hospitalizovaných pacientů na vybraných odděleních s ohledem na stupeň jejich soběstačnosti a celkový zdravotní stav. Práce je rozdělená na část teoretickou …více
Abstract:
This bachelor thesis Nursing care of the oral cavity deals with phenomena of nursing care for patients with varying degrees of self-sufficiency. The main aim of the research was to determine the manner of implementation of nursing oral care for hospitalized patients in selected wards with respect to their degree of self-sufficiency and overall health. This work is divided into theoretical and practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠAFAŘÍKOVÁ, Iva. Ošetřovatelská péče o dutinu ústní u hospitalizovaných pacientů . Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kzr3et kzr3et/2
4. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2015
Bulanova, L.
5. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.