Kateřina Vitoslavská

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Integrace sociálně vyloučených lokalit

Anotace:
Téma této práce je „Integrace sociálně vyloučených lokalit“. Práce obsahuje 4 hlavní kapitoly a několik podkapitol. První kapitola je o historii romských obyvatel. Další dvě jsou zaměřeny na vztahy mezi majoritou, minoritou a sociální služby, které jsou probrány hlouběji. Poslední kapitolou jsou konkrétní sociálně vyloučené lokality na Moravě.
Abstract:
Topic of theses is „Integration of socially excluded localities“. The theses consist of four major chapters and several subchapters. First chapter is about history of Roma residents. The other two are focused on the relations between majority, minority and social services, which are discussed further. The last chapter is about specific socially excluded localities in Moravia.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

vyšší odborný program:
Veřejnosprávní činnost