Kateřina Vitoslavská

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Integrace sociálně vyloučených lokalit

Abstract:
Téma této práce je „Integrace sociálně vyloučených lokalit“. Práce obsahuje 4 hlavní kapitoly a několik podkapitol. První kapitola je o historii romských obyvatel. Další dvě jsou zaměřeny na vztahy mezi majoritou, minoritou a sociální služby, které jsou probrány hlouběji. Poslední kapitolou jsou konkrétní sociálně vyloučené lokality na Moravě.
Abstract:
Topic of theses is „Integration of socially excluded localities“. The theses consist of four major chapters and several subchapters. First chapter is about history of Roma residents. The other two are focused on the relations between majority, minority and social services, which are discussed further. The last chapter is about specific socially excluded localities in Moravia.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2014

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným