Bc. Lenka HARMÁČKOVÁ

Diplomová práce

Dopady zavedení General Data Protection Regulation na vybraný ekonomický subjekt

Impacts of introduction General Data Protection Regulation on a selected economic entity
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na ochranu osobních údajů ve vybraném ekonomickém subjektu. Po seznámení se s GDPR a definování důležitých pojmů je provedeno srovnání GDPR se zákonem o ochraně osobních údajů. Následně je popsán proces zavedení GDPR ve společnosti DISCOMP a provedeno dotazníkové šetření. V závěru práce dochází k vyhodnocení dotazníkového šetření na jsou navržena možná opatření na zlepšení …více
Abstract:
This thesis focuses on personal data protection in a selected economic entity. At first, the thesis thoroughly describes GDPR and defines the most significant terms. Subsequently, GDPR is compared with Act on the Protection of Personal Data. In the main part of the thesis, GDPR implementation in the organization DISCOMP is elaborated with further research utilizing questionnaire survey. Eventually …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HARMÁČKOVÁ, Lenka. Dopady zavedení General Data Protection Regulation na vybraný ekonomický subjekt. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/