Klára Macalíková

Bachelor's thesis

Příčiny prvního užití pervitinu v období adolescence

Causes of the First Usage of Methamphetamine in Adolescent Period
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na téma látek vyvolávajících závislost. Hlavním cílem práce je prostřednictvím postupů kvalitativního výzkumu získat přehled o příčinách a okolnostech, které vedou mladé lidi v období adolescence k užívání drog, speciálně pervitinu. Pervitin je celosvětově i v České republice velmi rozšířenou drogou, s velmi silným účinkem ve vztahu k závislosti již po prvním nebo několika …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the topic of addictive substances. The main objective of this work is to get an overview of the causes and circumstances that lead adolescents to drug use, especially pervitin, through the qualitative research procedures. Pervitin is a widespread drug in the world and in the Czech Republic, with a very strong effect in relation to addiction after the first or a few uses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lucie Blaštíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Macalíková, Klára. Příčiny prvního užití pervitinu v období adolescence. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe