Ladislav HUŤKA

Bakalářská práce

Příčiny užívání drog u dětí na základních školách

The causes of drug using of children on elementary schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá příčinami užívání drog u dětí na základních školách a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy drogové problematiky, nejčastěji užívané drogy, příčiny užívání drog a protidrogová prevence. Praktická část se věnuje výzkumu, který byl proveden na dvou základních školách. Cílem výzkumu bylo zjištění jaké jsou nejčastější …více
Abstract:
This Bachelor thesis pays attention to taking drugs by children on elementary schools and Bachelor thesis has teoretical and practical section. The teoretical section there are described basic terms of drugs problems, the most taking drugs, causes of their taking and anti - drugs prevention programmes. The practical section brings research, which took place at 2 elementary schools. The purpose of this …více
 

Klíčová slova

Děti škola rodina drogy.
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011
Identifikátor: 19640

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Smola

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUŤKA, Ladislav. Příčiny užívání drog u dětí na základních školách. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe