Lucie POLÁCHOVÁ

Bachelor's thesis

Humour in films of Woody Allen and Monty Python

Humour in films of Woody Allen and Monty Python
Abstract:
This thesis deals with the humour in films of Woody Allen and Monty Python. The theoretical part explains what is humour, what influences our understanding of it and mentions the most common types of verbal and nonverbal humour. There is also a brief insight into the lives and production of both authors. The analytical part analyses two films, one by Allen and one by Pythons, and shows the most typical …more
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o humoru ve filmech Woodyho Allena a Monty Python. Teoretická část vysvětluje co je humor, co ovlivňuje jeho chápání a zmiňuje nejčastější typy verbálního a neverbálního humoru. Také je zde stručný náhled na život a tvorbu obou autorů. Analytická část analizuje dva filmy, jeden od Allena a jeden od Pythonů, a ukazuje nejtypičtější typy humoru, které používají ve svých …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2010
Identifier: 11229

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Katarína Nemčoková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POLÁCHOVÁ, Lucie. Humour in films of Woody Allen and Monty Python. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe