Bc. Kristina Zipfelová

Diplomová práce

Monty Python Live at the Hollywood Bowl, překlad a analýza

Monty Python Live at the Holywood Bowl, Translation and Analysis
Anotace:
Diplomová práce „Monty Python Live at the Hollywood Bowl, překlad a analýza“ se věnuje překladu a následnému rozboru překladu. Práce je dozdělena do dvou částí. Praktická část obsahuje můj překlad díla a teoretická část se věnuje postupu při překládání a případným obtížím.
Abstract:
Diploma thesis Monty Python Live at the Hollywood Bowl, Translation and Analysis deals with the translation and subsequent analysis of the translation. The thesis is divided into two parts. The practical part consists of my translation of the work and the theoretical part covers and discusses the process of translation and possible difficulties that occurred.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta