Bc. Ivana Kostková

Bakalářská práce

Adaptace studentů na prostředí vysoké školy a tvorba nových vztahů

Student adaptation to college environment and development of new relationships
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá studenty vysoké školy, jejich adaptací na nové prostředí a vztahy mezi spolužáky. Cílem práce je popsat proces adaptace studentů na vysokou školu a tvorbu nových vztahů. V rámci výzkumu bylo provedeno osm polostrukturovaných rozhovorů se studenty druhého a třetího ročníku Ústavu pedagogických věd. V empirické části je zkoumán vstup studentů na vysokou školu, jejich seznámení …více
Abstract:
This thesis deals with college students adapting to college environment and developing new relationships. The goal is to analyze and describe the process of adapting students to college and creating new relationships. As a part of qualitative research, eight semi-structured interviews were conducted with students from the second and third year of the Institute of Education Science. The empirical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Ingrid Čejková
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta