Bc. Agáta Černohorská

Bakalářská práce

Disciplinární řízení na vysoké škole - dostatečné zabezpečení práva na spravedlivý proces?

Disciplinary Proceedings at Higher Education Institution - Sufficient Ensuring of the Right to a Fair Trial?
Anotace:
Bakalářská práce „Disciplinární řízení na vysoké škole – dostatečné zabezpečení práva na spravedlivý proces?“ podává ucelený pohled na projevy spravedlivého procesu v disciplinárním řízení v porovnání těchto projevů v trestním řízení. V práci je v první řadě charakterizována vysoká škola, dále jsou zde popsány její orgány, její vnitřní předpisy a disciplinární přestupek. Následuje charakteristika samotného …více
Abstract:
Bachelor thesis "Disciplinary Proceedings at Higher Education Institution - Sufficient Ensuring of the Right to a Fair Trial?" gives a comprehensive view of exhibits of a fair trial in the disciplinary process in comparison with these exhibits in criminal proceedings. The beginning of the thesis characterizes college. It also describes its institutions, its internal regulations, and its disciplinary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta