Bc. Tomáš MACHÁČ

Master's thesis

Integrace poplachových systémů s využitím prvků informačních technologií\nl{}\nl{}

The Integration of Alarm Systems Using Information Technology Elements\nl{}\nl{}
Abstract:
Tato práce pojednává o využití prvků informační technologie v integraci poplachových systémů. V první kapitole je rozebrána problematika, která představuje analýzu legislativních a technických požadavků na prvky, které jsou využity při integraci poplachových systémů. Následující část pojednává o současné možnosti integrace poplachových systémů, kde je popsána struktura, funkce a komunikační propojení …more
Abstract:
This work deals with use of elements of information technology in the integration of alarm systems. Beginning of this thesis presents an analysis of legislative and technical requirements for the elements used in the integration of alarm systems. This analysis includes the possibility of integrating this moment in alarm systems, which describes the structure, function and connection of individual communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2013
Accessible from:: 31. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MACHÁČ, Tomáš. Integrace poplachových systémů s využitím prvků informačních technologií\nl{}\nl{}. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe