Theses 

Náklady trestního řízení – Mgr. Petr Motyčka

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Petr Motyčka

Advanced ('rigorózní') thesis

Náklady trestního řízení

Costs of criminal proceedings

Abstract: Tato práce se zabývá problematikou nákladů trestního řízení, jež vznikají v jeho průběhu různým subjektům. Po stručné charakteristice nákladů trestního řízení následuje pojednání o některých nákladech vznikajících odsouzenému a dále o svědečném, znalečném a tlumočném. Jedna z kapitol je zaměřena také na náklady poškozeného. Jádro práce je věnováno nákladům obhájce, a proto s ohledem na jejich provázanost s právem na obhajobu a s úpravou bezplatné obhajoby, jsou samostatné kapitoly zaměřeny taktéž na tuto problematiku. Závěr práce obsahuje zhodnocení právní úpravy nákladů trestního řízení a nastínění možných řešení jejich nedostatků.

Abstract: My thesis is focused on the problem of the costs of criminal proceedings that occur during the process in relation to different participants. There is a treatise about some of the costs in relation to the convicted person, about the witness fees, expert’s fee and interpreter’s fee. This part follows the short characteristics of the total costs of the criminal proceedings. One of the chapters is also focused on the costs of the injured. The core of the thesis includes the costs of the counsel and because this problem has been closely connected to the right to counsel, there are also certain chapters focused on this topic. The closing part of the thesis includes the evaluation of the legislation of the costs of criminal proceedings and the outline of a possible way how to eliminate imperfections.

Keywords: náklady trestního řízení, svědečné, znalečné, tlumočné, náklady poškozeného, právo na obhajobu, bezplatná obhajoba, náklady obhájce costs of criminal proceedings, witness fee, expert’s fee, interpreter’s fee, costs of the injured, right to counsel, gratuitous counsel, costs of counsel

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Reader: JUDr. Antonín Draštík, doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/7/2019 06:44, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz