Mgr. Petr Motyčka

Advanced ('rigorózní') thesis

Náklady trestního řízení

Costs of criminal proceedings
Anotácia:
Tato práce se zabývá problematikou nákladů trestního řízení, jež vznikají v jeho průběhu různým subjektům. Po stručné charakteristice nákladů trestního řízení následuje pojednání o některých nákladech vznikajících odsouzenému a dále o svědečném, znalečném a tlumočném. Jedna z kapitol je zaměřena také na náklady poškozeného. Jádro práce je věnováno nákladům obhájce, a proto s ohledem na jejich provázanost …viac
Abstract:
My thesis is focused on the problem of the costs of criminal proceedings that occur during the process in relation to different participants. There is a treatise about some of the costs in relation to the convicted person, about the witness fees, expert’s fee and interpreter’s fee. This part follows the short characteristics of the total costs of the criminal proceedings. One of the chapters is also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Oponent: JUDr. Antonín Draštík, doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta