Theses 

Náklady trestního řízení – Mgr. Petr Motyčka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Petr Motyčka

Rigorózní práce

Náklady trestního řízení

Costs of criminal proceedings

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou nákladů trestního řízení, jež vznikají v jeho průběhu různým subjektům. Po stručné charakteristice nákladů trestního řízení následuje pojednání o některých nákladech vznikajících odsouzenému a dále o svědečném, znalečném a tlumočném. Jedna z kapitol je zaměřena také na náklady poškozeného. Jádro práce je věnováno nákladům obhájce, a proto s ohledem na jejich provázanost s právem na obhajobu a s úpravou bezplatné obhajoby, jsou samostatné kapitoly zaměřeny taktéž na tuto problematiku. Závěr práce obsahuje zhodnocení právní úpravy nákladů trestního řízení a nastínění možných řešení jejich nedostatků.

Abstract: My thesis is focused on the problem of the costs of criminal proceedings that occur during the process in relation to different participants. There is a treatise about some of the costs in relation to the convicted person, about the witness fees, expert’s fee and interpreter’s fee. This part follows the short characteristics of the total costs of the criminal proceedings. One of the chapters is also focused on the costs of the injured. The core of the thesis includes the costs of the counsel and because this problem has been closely connected to the right to counsel, there are also certain chapters focused on this topic. The closing part of the thesis includes the evaluation of the legislation of the costs of criminal proceedings and the outline of a possible way how to eliminate imperfections.

Klíčová slova: náklady trestního řízení, svědečné, znalečné, tlumočné, náklady poškozeného, právo na obhajobu, bezplatná obhajoba, náklady obhájce costs of criminal proceedings, witness fee, expert’s fee, interpreter’s fee, costs of the injured, right to counsel, gratuitous counsel, costs of counsel

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Oponent: JUDr. Antonín Draštík, doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:07, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz