Adéla Drahošová

Bachelor's thesis

Udržitelný rozvoj zemědělství v kontextu soudobé veřejné správy.

Sustainable development of agriculture in the context of contemporary public administration.
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je vyhledat informace o uplatňování udržitelnosti v ČR, komparovat je s informacemi ze zahraničí a navrhnout vhodná opatření. První část práce se zabývá vysvětlením udržitelnosti a poukázáním na rozdíly mezi jednotlivými způsoby hospodaření. V druhé části jsou uvedeny aktuální informace o ekologickém zemědělství v ČR a Německu a jejich komparativní analýza. V závěru jsou …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is searching some information about applying sustainability in the Czech Republic, comparing them with abroad information and proposing appropriate measures. First part of the thesis deals with the explanaiton of sustainability and pointing to differences between agricultural ways. In the second part of thesis there is information about current ecological agriculture …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Robert Baťa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Drahošová, Adéla. Udržitelný rozvoj zemědělství v kontextu soudobé veřejné správy.. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration